שמירת פרטיות

הצהרת פרטיות

חברת 911 פי סי פתרונות תוכנה בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה וגולשי האתר www.911pc.co.il (להלן: "הלקוח"), על כן החברה נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שהלקוח יהיה מודע למדיניות ולשיטות החברה בתחום הפרטיות, ואודות האפשרויות העומדות בפני כל לקוח בעת השימוש באתר וכל הנוגע להתנהלות החברה לגבי איסוף מידע באתר ודרכי השימוש בו. המשך הגלישה באתר ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמת הלקוח למדיניות המפורטת במסמך זה.

1. כללי
החברה לא תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי לקוח אלא בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, בהתאם להסכמות ואישורים הניתנים על ידי הלקוח ב-"תקנון האתר".

2. אבטחת אמצעי תשלום
אמצעי תשלום לצורך הסכם זה הינו פרטי כרטיס האשראי. מידע זה משמש לצורך מימוש העסקה בלבד ומוגן על ידי החברה באמצעים טכנולוגיים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, ובטכנולוגיות אבטחה משוכללות אשר מיועדות ליצור אמינות, ואף דואגת החברה לעדכן את מערך אבטחת המידע מעת לעת תוך שאיפה לתת מענה לשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בתחום. כאשר המערכת אוספת או משדרת מידע רגיש זה, מתבצע שימוש בהצפנה בשיטת Secure Sockets Layer - SSL‏‏ כדי לספק הגנה נוספת. הדפדפן מציין את הפעלת SSL על ידי הצגת מפתח שלם או מנעול סגור בתחתית חלון הדפדפן. המידע אינו מועבר לכל גורם למעט עובדי החברה בעלי הרשאה מתאימה ולחברות האשראי, לצורך ביצוע התשלום. החברה לא שומרת את המספר המלא של כרטיס האשראי של הלקוח לאחר ביצוע תשלום, אלא 4 ספרות אחרונות שלו לצורך זיהוי. בכל פעם שהלקוח מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר, הוא נדרש להזין את הפרטים המלאים של אמצעי התשלום שברשותו.

3. פניה לחברה
המידע על דרכי יצירת הקשר עם החברה, הממוקם בעמוד הבית של האתר ובאזורים שונים בתוך האתר, המאפשרים יצירת קשר ישיר עם החברה לגבי כל בקשה, שאלה, הצעה ו/או תלונה של לקוח. אנו קוראים כל הודעה שמתקבלת ומתייחסים אליה ברצינות הראויה. כל הודעה שתתקבל יכול שתשמש לשיפור השירות, תועבר לגורם מטפל אחר, תישמר בשרת או תימחק עם טיפולה, הכל לפי החלטת החברה. מובהר בזאת כי הודעה כאמור, החברה תהא רשאית להציג בפני צד ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. גישה למידע ושינויו
אם ברצון הלקוח לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסר הלקוח באמצעות אתר זה, יעשה זאת באמצעות פניה ישירה לחברה בדרכים כאמור בסעיף 3 לעיל "פניה לחברה". החברה לא אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע שנמסרים ע"י הלקוח. כאשר הדבר אפשרי באופן מעשי, אם החברה מקבלת הודעה על כך שנתונים אישיים כלשהם שנאספו באתר אינם נכונים, החברה תבצע את התיקונים המתאימים על בסיס המידע המעודכן הנמסר בדרך הנ"ל על ידי הלקוח שזהותו אומתה באמצעים סבירים.

5. מידע מזהה
מידע מזהה מתייחס לכל מידע שאותו מזין הלקוח במעמד הורדת גרסה לניסיון ו/או רכישת המוצר, כגון: שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכד’. במקרים רבים החברה נדרשת למידע זה על מנת לספק את השירות המבוקש. כמות המידע המזהה שמספק הלקוח נתון לחלוטין לשיקול דעת החברה. עם זאת, הורדות גרסאות לניסיון ורכישת מוצרים לא יתאפשרו ללא קבלת מידע מינימאלי כגון שם, כתובת המען, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

6. מידע שאינו מזהה
מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלך הנאסף באופן אוטומטי על-ידי תוכנת האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: כתובת IP, סוג הדפדפן, שמות תחומים, זמני גישה וכמות ותדירות ההודעות. מידע זה משמש את החברה להפעלת האתר, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר. כמו אתרים רבים אחרים, גם החברה עושה שימוש בטכנולוגית ה"עוגיות" (cookies) כדי לאסוף מידע אודות השימוש של כל לקוח בשירות ועל מנת לוודא שהביקורים של הלקוח בו נטולי קשיים. "עוגייה" היא קובץ קטן הנשמר במחשב של הלקוח בזמן ביקורו באתר האינטרנט. "עוגיות" משמשות לאחסון מידע שאינו אישי, המשמש את החברה לניהול חוויית האינטרנט, דוגמת (אך לא רק) סוג הדפדפן בו משתמש הלקוח. "עוגייה" יכולה גם לאחסן מידע על העדפות הלקוח כדי להעניק חוויית אינטרנט בהתאמה אישית. ברוב סוגי הדפדפנים, באפשרות הלקוח למחוק את "העוגיות" מהדיסק הקשיח, לחסום את כל העוגיות או לקבל התרעה לפני שמתבצע שימוש בהן. במידה ותרצה ללמוד יותר על אפשרויות אלה, תוכל לעשות זאת בפנייתך להוראות השימוש בדפדפן בו הנך משתמש במסך "עזרה".
שים לב! ביטול התמיכה ב"עוגיות" תמנע מהאתר לתפקד כראוי, וייתכן שלא תאפשר שימוש במלוא התכונות והאפשרויות שבאתר.
כמו כן, החברה עושה שימוש ב"משואות אינטרנט" (web beacons) שהן מקטעים קטנים של קוד מחשב המסייעים לנהל את אתר האינטרנט ופעילות השירות, כמו למשל, אך לא רק, למנות את מספר המבקרים באתר, הנרשמים והמשתמשים בשירות, שעות עומס וכו'. "עוגיות" ו"משואות אינטרנט" מסייעות להבין כיצד משתמשים בשירות ומאפשרות לשפר את השירותים בעתיד.

7. אבטחת מידע
החברה מגינה על המידע המאגר מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. החברה מאבטחת את המידע שהלקוח מספק או מידע המצטבר כתוצאה משימוש באתר בשרתי החברה בסביבה בטוחה ומבוקרת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. החברה נוקטת באמצעים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, לאבטחת המידע הנאגר בשרתי החברה אודות הלקוח וההודעות המועברות אליו וממנו, על ידי אחסונם בשרתים מוגנים באמצעות סיסמאות ו"חומות אש" (firewall), ובאמצעות טכנולוגיות הצפנה מתקדמות במטרה לשמור עליו מפני גישה ללא הרשאה.
יחד עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית הלקוח נדרש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר, לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים באינטרנט, לשנות את הסיסמאות לעתים קרובות, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת הסיסמאות, לוודא שימוש בדפדפן מאובטח לגלישה באינטרנט, למנוע גישה פיסית אל המחשב שברשות הלקוח ולהשתמש במוצרי חומרה ותוכנה המונעים גישה בלתי מורשית למחשב, במקרה של שימוש בלתי מורשה יש לידע את החברה מידית ולנקות כל פעולה כדי להקטין את הפגיע ולמנוע שימוש בלתי מורשה בעתיד.
מובהר בזאת ומוסכם על הלקוח, כי הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכון של אבטחה למידע מזהה ולמידע שאינו מזהה אשר הצטבר בשרתי החברה כתוצאה מהשימוש בשרות. על כן, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע, הנובע במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
תנאים אלה הינם ביסוד ותנאי עיקרי לשימוש באתר ולהתקשרות הצדדים.

8. שימוש במידע
האתר משמש כמפרסם, משווק של מוצרים ומעביר טכני של התמסורת בלבד אשר מתווך בין הלקוח לספקים השונים ואינו חושף בפני אחר או מעביר לאחר את המידע המזהה אלא באחד ממקרים הבאים:
(1) הלקוח הפר תנאי שימוש באתר ו/או ביצע ו/או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין כלשהו. (2) גילויו של המידע נדרש מהחברה על פי דין, על פי צו או הוראה של רשות מוסמכת. (3) בכל הליך משפטי או חילוקי דעות באם יהיו בין הלקוח לבין החברה או בין הלקוח לבין צד שלישי כאשר החברה צד לאותו עניין או אינטרסים של החברה מושפעים ממנו. (4) לצורך הגנה על זכויותיה ו/או קניינה של החברה. (5) לצורך הגנה על שלום לקוחותיה של החברה ו/או שלום הציבור.
הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש במידע מזהה שמסר הלקוח במסגרת רישום לשירות וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח על ידי התחקות אחר השימוש באתר, מידע שאינו מזהה, במקרים הבאים: (1) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוח אישית באופן שמי; (2) ליצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך; (3) לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר; (4) לצורך מעקב אחר הפעילות של הלקוח בשירות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין; (5) שליחת הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידי החברה ו/או צדדים השלישיים.
החברה תהא רשאית להביא לידיעת הלקוח מידע וליצור קשר עם הלקוח, באמצעות: (1) הודעות פקס; (2) בהודעה אלקטרונית לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח; (3) לצג הטלפון הסלולארי של הלקוח, באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון; (4) למכשיר הטלפון הנייד שברשות הלקוח ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו; (5) בדואר לכתובת המען של הלקוח, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לשירות ו/או בכל דרך אחרת.

9. מחיקה ממאגר הלקוחות
מוסכם במפורש וכתנאי יסודי לשימוש באתר ע"י הלקוח כי הסכמתו של הלקוח להכללת פרטיו במאגרי המידע למטרת קבלת חומר פרסומי דרך האתר, הסכמה זו הינה בבסיס ההסכמה לתנאי השימוש באתר. ביטול ההסכמה בדיעבד, לקבל חומר פרסומי דרך האתר ו/או בקשה להימחק מהמאגר תחסום כאחד את המנוי באתר והמנוי לא יוכל לרכוש באתר, לגשת לממשק משתמש באתר ולא יקבל הודעות פרסום והודעות מערכת מהאתר.

10. קישוריות של צדדים שלישיים
באתר החברה, בהודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים, עשויות להיות קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתכנים המתפרסמים בהודעות אלו ותחת הקישורים האחרים ואינה יכולה לפקח באופן שוטף על איכות הפרסומים והקישורים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, הפניות לתכנים אצל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש שמות מתחם, תעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש. חברות אלו ואתרים אלו אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו ואינם כפופים לה. בעת התחברות הלקוח לאתרי אינטרנט אחרים, אף באמצעות הקישוריות הנ"ל, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות אינם חלים עוד. מומלץ למבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר, לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי. בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי לביצוע מדיניות פרטיות של אתרים אחרים, אף אם היא הוצגה בהם.

11. עדכונים ושינויים
החברה עשויה לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת. כשתעשה זאת, ישתנה גם "תאריך העדכון" שבראש הצהרת הפרטיות. הצהרת הפרטיות תקפה למועד "תאריך העדכון" הנ"ל. הלקוח מוזמן לעיין בהצהרת פרטיות זו באופן תקופתי כדי לבדוק את תנאיה. השימוש באתר מהווה את הסכמת הלקוח להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

תאריך העדכון: מאי 2018